JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Velika Kladuša

OBLICI ZAŠTITE

koji građani mogu ostvariti putem JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša

PORODIČNA ZAŠTITA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

SOCIJALNA ZAŠTITA

CIVILNE ŽRTVE RATA

NERATNI INVALIDI

ZADNJE OBAVIJESTI

o aktivnostima Centra za socijalni rad Velika Kladusa

ISPRAVKU JAVNOG  KONKURSA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

Na  osnovu člana 50. stav 9. Pravila JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša i Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša br. 01-UO-34-1054-1/2018 od 3.8.2018. godine, direktorica JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša objavljuje: ISPRAVKU...

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS 

Broj: 01-34-999-2/2018 Velika Kladuša, 23.07.2018. godine Na  osnovu člana 50. stav 9. Pravila JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša i Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša br. 01-UO-34-999-1/2018 od 23.07.2018. godine, direktorica JU...

PARTNERI

JU Centra za socijalni rad Velika Kladuša