JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Velika Kladuša

OBLICI ZAŠTITE

koji građani mogu ostvariti putem JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša

PORODIČNA ZAŠTITA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

SOCIJALNA ZAŠTITA

CIVILNE ŽRTVE RATA

NERATNI INVALIDI

ZADNJE OBAVIJESTI

o aktivnostima Centra za socijalni rad Velika Kladusa

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

Broj: 01-34-723-2/2019 Velika Kladuša, 10.04.2019. godine   Na  osnovu člana 50. stav 9. Pravila JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša i Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša br. 01-UO-34-723-1/2019 od 10.04.2019. godine,...

PARTNERI

JU Centra za socijalni rad Velika Kladuša