EU SOCEM-ODRŽANA TREĆA ZAJEDNIČKA RADIONICA

EU SOCEM-ODRŽANA TREĆA ZAJEDNIČKA RADIONICA

Radionica „IZRADA ZAJEDNIČKOG DOKUMENTA NACRTA STANDARDA KVALITETE ZA CENTRE ZA SOCIJALNI RAD“ održana 06.04.2016.godine, na Jahorini. Radionici su prisustvovali predstavnici svih 12 Centara za socijalni rad iz F BiH, RS i Brčko Distrikta, koji su u IPA Projektu...